kristoffer1
Kristoffer Örstadius. Foto: DN

Aktuella granskningar:

0foreningslivet

Färre i föreningar

Med hjälp av datakörningar granskade jag hur föreningslivet utvecklats i Sverige. Det visade sig att Scouterna och Frilufts­främjandet har tappat varannan medlem. Andelen barn på föräldra­kooperativ har nästan halverats.